تبلیغات
پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هرآن‌که گنجشکی را بیهوده شکار کند، او در روز قیامت نزد پروردگار شکایت خواهد برد که پروردگارا! بنده تو بیهوده مرا کشت بدون آن‌که هیچ سودی از کشتن من نصیب او شود. شکار و صید

شکار و صید
انسان های بزرگ با بن بست مواجه نمی شوند یا راهی خواهند یافت یاراهی خواهند ساخت ... 
نویسندگان
نظر سنجی
شما در چه مناطقی به شکار می روید ؟(امکان انتخاب چند گزینه وجود دارد )صفحات جانبی
لینک های مفید

تاریخچه شكار و صید در ایران

كشورما ایران، به دلیل تنوع گیاهی و اقلیمی كم نظیر، دارای حیات وحش بسیارمتنوع بوده و از جنبه شكاردر سراسر دنیا مورد توجه می باشد.

شكار و شكارگری در ایران ریشه ای دیرینه دارد. هخامنشیان شكار را مناسب ترین مكتب برای تعلیم و تربیت و آموزگار حقیقی فنون جنگ، سحرخیزی، بردباری، تحمل سختی ها، آموختن نظم و ترتیب به كودكان و نوجوانان می دانستند و فرزندانشان را از كودكی در این مكتب می پروراندند.

علاقه و وابستگی به شكار بعد از ۵۰۰ سال به ساسانیان كه خود را وارث هخامنشیان می دانستند منتقل شد و تا آن جا گسترش یافت كه فعالیت عمده و تفریح پادشاهان و بزرگان ساسانی را شكل داد. تا قبل از ظهور اسلام ضابطه و محدودیتی برای شكار وجود نداشت و شكارگر با استفاده از وسایل گوناگون و با هر كیفیتی به شكار حیوان موردنظر می پرداخت. ضوابطی كه در اسلام برای آلات و ادوات و نحوه شكار و نیز نوع حیوان و شیوه ذبح آنها وضع شده اولین ضوابط تعیین شده در این زمینه در طول تاریخ است. ضوابطی چون مجاز بودن شكار حیواناتی كه توانایی دویدن یا پریدن داشته اند و یا در خواب نباشند.

دوران حكومت قاجاریه، خصوصاً سلطنت طولانی ناصرالدین شاه، دوران رواج انواع تفریحات و شكار و گرمی بازار قوشدارباشی ها، میرشكارباشی ها و تفنگدارباشی هاست. در این زمان مناطق و املاك بسیاری به قرقگاههای سلطنتی و خصوصی برای شكار اختصاص داده شد. دست نوشته ها و خاطراتی كه از حكام، سلاطین و شاهزادگان به جای مانده خود نشان دهنده بسیاری از سهل انگاریهای ایشان در قبال حفظ نسل حیات وحش ایران است.پس از انقلاب مشروطه و انقراض قاجاریه، مالكان بزرگ و سران ایلات و عشایر رونق دوباره ای به شكار بخشیدند.

قبل از شكل گیری طبقه شكارچیان محلی، شكار منحصر به طبقه ای خاص بود كه شكارگاههای اختصاصی و كلیه لوازم و امكانات شكار را در اختیار داشت ولی با بركناری این طبقه شكارگاههای اختصاصی نیز در معرض تجاوز دیگران بویژه شكارچیان محلی قرار گرفت و موجب كاهش قابل توجه جمعیت بسیاری از جانوران قابل شكار ایران شد.

شكار بیش از حد وحوش موجب تشكیل كانون شكار ایران در سال ۱۳۳۵ و وضع مقررات مربوط به شكار در ایران شد. در سال ۱۳۴۶ سازمان شكاربانی و نظارت بر صید جایگزین كانون شكار و در سال ۱۳۵۰ سازمان حفاظت محیط زیست جایگزین سازمان مذكور شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار در قانون اساسی ایران یك اصل (اصل ۵۰) به امر حفاظت از محیط زیست اختصاص یافت كه ضرورت و اهمیت این مسأله را از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد. طبق این قانون هر نوع فعالیتی كه باعث تغییر و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست انسان اعم از خشكی و دریا شود ممنوع است. اگر تخریب را از بین بردن شرایط و موقعیت طبیعی یك منطقه و یا بهره برداری بیش از ظرفیت محیط تعریف كنیم پس هر عملی كه توسط انسان در طبیعت صورت گیرد موجب تخریب آن می شود. اگر تخریب در حد قابل جبران باشد طبیعت پس از یك دوره دوباره آن را ترمیم خواهد كرد.

قوانین و مقررات شكار و صید در ایران

امروزه شكار و صید با توجه به نیاز جوامع و روابط مبادلاتی و تجارتی حاكم بر آن از لحاظ اقتصادی نیز اهمیت ویژه ای یافته است. اما شكار و صید بی رویه،موجب نابودی اكوسیستمهای طبیعی و انقراض گونه های گیاهی و جانوری شده و یكی از عوامل محدودكننده رشد اقتصادی بشمار میرود.از طرفی ممنوعیت شكار اصولاً راه مناسبی نیست زیرا گروههایی از شكارچیان از این طریق امرار معاش می كنند و ممنوعیت شكار موجبات مشكلاتی را برای این عده و نیز تشویق به شكار غیرمجاز فراهم خواهد كرد. شكاری كه دیگر ضابطه و مقرراتی بر آن حاكم نیست. حال آن كه قوانین شكار و صید باعث تعیین سهمیه، مشخص نمودن آغاز و پایان فصل شكار، برنامه ریزی عملی، تنظیم روشها و متدهای شكار و نحوه استفاده از محصولات جنبی آن می شود.بنابراین با رعایت قوانین و مقررات، جنبه های زیست محیطی شكار و صید یعنی حفظ حیات وحش و جلوگیری از انقراض نسل حیوانات وحشی است نیز فراهم می شود.

در جمهوری اسلامی ایران شكار و صید تحت مقررات و ضوابط خاص خود قرار دارد و سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه تهیه و تنظیم قوانین مربوطه و اجرای قوانین مذكور را بر عهده دارد.

اصطلاحات و اطلاعات مربوط به قوانین شكار و صید

شكار عبارت است از تیراندازی به پستانداران و پرندگان و خزندگان وحشی یا كشتن یا گرفتن یا تعقیب كردن آنها به هر كیفیت و وسیله و طریق.

صید عبارت است از كشتن یا گرفتن آبزیان قابل صید به هر كیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آنها.

حیوانات حمایت شده جانوران وحشی هستند كه در شرف تكثیر یا در معرض خطر و یا نادر و نافع باشند.

جانوران زیانكار جانوران وحشی هستند كه به مزارع و باغات و سایر حیوانات زیان و آسیب می رسانند.

مقررات مربوط به مناطق حفاظت شده

۱- تیراندازی و شكار در پاركهای ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع است. در موارد استثنایی كه مقتضیات حفظ نسل جانوران وحشی ایجاب نماید آن هم توسط مأمورین سازمان حفاظت محیط زیست، شكار قوچ و میش در جزیره كبودان (قویون داغی) واقع در پارك ملی ارومیه از مقررات این ماده مستثنی است و می توان با پروانه ویژه در آن شكار كرد.

۲- تعلیف احشام و قطع اشجار و بوته كنی در مناطق فوق ممنوع است.

۳- اكتشاف و بهره برداری معدن در پاركهای ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع است.

همچنین تمدید پروانه ها كه مدت آن منتفی شده ممنوع می باشد.

۴- ورود و عبور و توقف در پاركهای ملی و آثار طبیعی ملی مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد مگر جاده های عمومی.

۵- حمل هر نوع سلاح در پاركهای ملی و آثار طبیعی ملی برای عموم (به استثنای مأمورین ذی ربط سازمان) بدون اجازه كتبی سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.

مقررات مربوط به پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده

۱- مبادرت به شكار و یا صید در پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده و رودخانه های حفاظت شده منوط به تحصیل پروانه ویژه از طرف سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

مناطقی كه توسط كارشناسان سازمان مورد مطالعه قرار گرفته باشد هر ساله تعداد و نوع شكار در هر منطقه مشخص و سپس مجوز صدور پروانه ویژه صادر می شود و بهای پروانه شكار كه درصدی از ارزش شكار است از طرف سازمان برآورد و به اطلاع متقاضیان پروانه ویژه شكار رسانده خواهد شد.

۲- تعلیف احشام از لحاظ كمیت و كیفیت در این مناطق تابع ضوابطی است كه با توافق سازمان جنگلها و مراتع كشور تهیه خواهد شد و براساس آن پروانه چرا صادر و حدود یك پنجم هر منطقه به عنوان محدوده امن معرفی شده و از صدور پروانه چرا در آن مناطق ممانعت به عمل خواهد آمد.

۳- ورود و عبور و توقف در پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده به منظور بازدید- عكسبرداری و سیاحت آزاد می باشد مشروط بر این كه به رستنیهای منابع ملی آسیبی نرسیده و آرامش حیات وحش برهم نخورد.

۴- حمل هر نوع سلاح در مناطق فوق (به استثنای جاده و معابر عمومی) برای اشخاص غیرساكن در این مناطق بدون كسب اجازه از سازمان ممنوع است.

●● ممنوعیت ها و محدودیت ها

فصول و ساعات زمانی شكار

شكار حیوانات زیر در فصول و ساعات زیر با پروانه عادی ممنوع است:

- كلیه پستانداران، پرندگان و خزندگان قابل شكار از اول فروردین تا پایان خرداد به استثنای جانوران زیانكار آن هم فقط در مزارع و باغات و مؤسسات دامداری و تكثیر مصنوعی حیوانات

- كلیه پستانداران، پرندگان و خزندگان قابل شكار و آبزیان قابل صید به استثنای جانوران زیانكار از یك ساعت بعد از غروب آفتاب تا یك ساعت قبل از طلوع خورشید.

- كل و بز، قوچ و میش وحشی در مناطق گرمسیر از ۱۵ دی ماه تا ۱۵ شهریور و در مناطق سردسیر از ۱۵ بهمن تا ۱۵ مهر

- كبك، كبك چیل و تیهو از اول بهمن تا پایان مرداد

- پرندگان كوكر از قبیل باقرقره، قویرق از اول فروردین تا اول شهریور

- انواع مرغابی و غاز از اول فروردین تا پایان شهریور

- صید آبزیان در آبهای استانهای گیلان و مازندران از پانزدهم اسفند تا اول اردیبهشت

توضیح: طبق صورتجلسه و تصمیمات مورخ ۷/۱۲/۶۹ شورای عالی محیط زیست، فصل مجاز شكار و صید برحسب مورد توسط سازمان تعیین و اعلام خواهد شد.)

طرق و وسایل ممنوعه (طریقی)

شكار و صید با طرق و وسایل زیر ممنوع است:

- شكار با اسلحه خودكار (مسلسل) و تفنگهای گلوله زنی نیمه خودكار

- استفاده از تفنگهای سرپر و هر گونه اسلحه ای كه كالیبر آن از شش میلیمتر یا ۲۴۰ انگلیسی كمتر باشد (از جمله انواع تفنگهای خفیف كالیبر ۲۲) و همچنین استفاده از كالیبرهای ۱۰-۱۲-۱۶-۲۰، استعمال فشنگ ساچمه و چهارپاره برای شكار كل و بز، قوچ و میش، خرس و پلنگ

- استفاده از تفنگ ساچمه زنی و فشنگ گلوله (تك گلوله) برای شكار پستانداران وحشی به استثنای خوك وحشی، خرگوش و تشی

- استفاده از انواع تفنگهای خفیف برای شكار پستانداران وحشی

- شكار پستانداران وحشی از طریق كومه و امثال آن بطور كلی و همچنین ایجاد و استفاده از كومه برای شكار پرندگان وحشی در كنار چشمه ها و آبشخورها تا شعاع ۲۰۰ متر

- شكار از طریق استعمال هرگونه سموم و مواد مخدر و منفجره

- بستن سد و كلهام در مسیر رودخانه ها برای صید و صید به این طریق

- شكار از طریق استعمال هر گونه تله، دام و تور جز برای مرغابی

- استعمال هرگونه تله و دام و تور برای صید ماهی و شكار بلدرچین با پروانه عادی

- شكار مرغابی و سایر پرندگان آبی با تور هوایی و دام

- تعقیب و شكار پرندگان آبی با قایق موتوری

- تعقیب و شكار جانوران وحشی با وسایل نقلیه موتوری

- شكار پستانداران قابل شكار (وحشی) از طریق جرگه

- شكار و صید از طریق تخریب آبشخور و چشمه

- صید از طریق ایجاد میدان مغناطیسی و جریان برق با هر یك از وسایل مولد برق

ممنوعیت و محدودیتهای نوعی، كیفی و كمی

- زنده گرفتن جانوران وحشی (قابل شكار) بدون پروانه ویژه ممنوع است

- از بین بردن یا برداشتن تخم پرندگان وحشی ممنوع است

- تیراندازی و شكار از داخل جاده های شوسه و اصلی تا حریم پنجاه متر از هر طرف آن ممنوع است.

- زنده گیری بازها و پرندگان شكاری به هر شكل و به هر حالت ممنوع است.

- حداكثر تعداد مجاز شكار كل و بز و قوچ و میش وحشی در هر مسافرت شكار جمعاً یك رأس از آنها می باشد. (با پروانه عادی شكار مربوط)

- حداكثر تعداد مجاز شكار پرندگان وحشی غیرحمایت شده در هر مسافرت شكار ده عدد می باشد

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

با سلام و عرض اردت...
جا دارد از تمامی شما بازدید کنندگان عزیز که تا امروز مارو همراهی کردید تشکر کنم...
...........درباره ی وب ..............
به بهترین وب شکار صید خوش امدید
مفتخریم از همراهی شما

با تشکر از انتخاب شما...
این وب را بیشتر بشناسید
بسم الرحمن الرحیم وب شکار که با اسم شکار و صید کار خودش رو ادامه می دهد یکی از بهترین وب های شکار وصید و طبیعت است از اونجا که این وب بدون هیچ چشم داشت مادی کار می کند و هدف اون حفاظت از محیط زیست و همینطور استفاده درست از آن است ...وب شکار صید علاوه بر معرفی مناظق حفاظت شده سعی دارد با معرفی اسلحه های روز دنیا و همینطور انواج جانواران و پرنده ها و ماهی ها اطلاعات جامع ای در اختیار بازدید کنندگان عزیز قرار دهد....از اینکه با ما همراه هستید سپاس گزاریم ...
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
Online User

پیغام ورود و خروج